Se sag

Se Sag

Den digitale aktindsigt "Se Sag" viser dig akterne i din arbejdsskadesag, private erstatningssag eller SU-sag.

Med EASY kan arbejdsgivere og læger anmelde arbejdsskader

Anmeld skade

Virksomheder, organisationer, læger og tandlæger skal anmelde arbejdsskader digitalt.

Beregn selv

Beregn erstatning

Med vores beregningsværktøjer kan du beregne en vejledende erstatning for følgerne af en arbejdsskade.

NYHEDER

 • Arbejdsskadestyrelsen optager to nye årsager til kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme

  22. januar 2015

  Efter drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget optager Arbejdsskadestyrelsen to nye årsager til kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det drejer sig om trikloretylen (TRI) som ny årsag til kræft i nyrerne og tetrakloretylen (PERC) som ny årsag til kræft i urinblæren. Samtidig tages trikloretylen som årsag til Non-Hodgkins lymfom af fortegnelsen over erhvervssygdomme.

  Baggrunden for optagelsen af de to nye stoffer på erhvervssygdomsfortegnelsen er det internationale kræftagentur IARCs monografi 106 om klorerede opløsningsmidler, herunder hovedsageligt trikloretylen (TRI) og tetrakloretylen (PERC). 

  Efter indstilling fra et flertal af udvalgets medlemmer tages Non-Hodgkins lymfom som følge af tetrakloretylen (PERC) samtidig af fortegnelsen. IARC klassificerer på baggrund af monografi 106 ikke længere tetrakloretylen (PERC) som ”sandsynligvis kræftfremkaldende” i forhold til Non-Hodgkins lymfom. Sager om anerkendelse af Non-Hodgkins lymfom som følge af udsættelse for tetrakloretylen (PERC) vil blive forelagt erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering.

  Læs monografien her: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol106/index.php

  Fakta

  • IARC, International Agency for Research on Cancer, er det international institut for kræftforskning under WHO (World Health Organisation). IARC´s monografier er en samling af publikationer. Monografierne redegør for sammenhængen mellem en lang række påvirkninger i både det ydre miljø og i arbejdsmiljøet og risikoen for udvikling af kræft.
  • Trikloretylen (TRI) anvendes til metalaffedtning
  • Tetrakloretylen (PERC) anvendes til tøjrens og metalaffedtning,
  • En tidligere afvist sag kan genoptages, hvis sygdommen senere optages på fortegnelsen. Dette giver mulighed for, at tidligere afgjorte sager kan genoptages. Der vil være tale om et fåtal af sager, da der er tale om ret sjældne sygdomme.

  Yderligere oplysninger:
  Kontorchef i Center for Erhvervssygdomme og ansvarlig for lægeområdet, Merete Roos: 72 20 62 98

   

 • Nye satser for betaling af udgifter i 2015 og ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn i 2015

  16. januar 2015

  Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1 af 6. januar 2015 om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen.

  Vi har udsendt teknisk vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2015.

 • Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015

  30. december 2014


  Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2014 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere.

  Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. januar 2011 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015.

  EU-domstolen har den 3. september 2014 taget stilling til brugen af særskilte kapitaliseringsfaktorer for mænd og kvinder (anmodning om præjudiciel afgørelse i sag C‑318/13), hvorefter der ikke må være forskel på mænds og kvinders kapitaliseringsfaktorer. Den nye bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2014 inddrager ikke konsekvenserne af EU-domstolens dom. Der vil senere i 2015 blive taget stilling til, hvordan EU-dommen indarbejdes i den danske arbejdsskadelovgivning.

  Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år.

  Ved omsætning til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder.

  Komplette faktortabeller for 2015 med kapitaliseringsfaktorer for aldre opgjort i år og måneder findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside og kan læses her:

  En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.