Se sag

Se Sag

Den digitale aktindsigt "Se Sag" viser dig akterne i din arbejdsskadesag, private erstatningssag eller SU-sag.

Med EASY kan arbejdsgivere og læger anmelde arbejdsskader

Anmeld skade

Virksomheder, organisationer, læger og tandlæger skal anmelde arbejdsskader digitalt.

Beregn selv

Beregn erstatning

Med vores beregningsværktøjer kan du beregne en vejledende erstatning for følgerne af en arbejdsskade.

NYHEDER

 • Ny dom fra Østre Landsret om fortolkningen af arbejdsskadelovens § 17 a i forbindelse med visitation til fleksjob

  22. maj 2015

  Østre Landsret har den 24. april 2015 afsagt dom i en konkret arbejdsskadesag. Dommen betyder, at Ankestyrelsens principafgørelse 170-11 ikke længere finder anvendelse.

 • Arbejdsskadestyrelsen udbetaler ekstraordinær hædersgave

  22. maj 2015

  I anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 2015 har Folketinget på regeringens initiativ besluttet, at der skal udbetales en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner. Borgere, der var berettiget til den almindelige eller den forhøjede hædersgave (§ 22a tillæg) per 30. april 2015 vil modtage den ekstraordinære hædersgave.

 • Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling er markant forbedret, viser ny undersøgelse fra Kammeradvokaten

  07. maj 2015

  Arbejdsskadestyrelsen har netop modtaget Kammeradvokatens opfølgende undersøgelse af styrelsens sagsbehandling. Kammeradvokatens undersøgelse viser, at styrelsens initiativer har været meget effektive og givet et markant løft af kvaliteten i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

  "For mig er det vigtigt, at de mennesker, der kommer til skade på deres arbejde, kan have tillid til Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Kammeradvokatens undersøgelse viser, at der er sket et markant kvalitetsløft i de afgørelser, vi træffer. Det fokus vil vi fastholde også fremover," siger Merete Agergaard, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

  Kammeradvokaten konkluderer yderligere, at de undersøgte afgørelser er baseret på saglige og relevante overvejelser. Antallet af meningsforstyrrende fejl er reduceret til et absolut minimum og generelt fremstår begrundelserne som grundige og letforståelige. Samlet viser den nye undersøgelse, at Arbejdsskadestyrelsen i 90 procent af de 50 gennemgåede sager træffer korrekte afgørelser.

  Siden sommeren 2014 har styrelsen således gennemført 16 initiativer i handlingsplanen med et positivt resultat. Handlingsplanen blev iværksat på baggrund af den første undersøgelse fra Kammeradvokaten, der viste fejl og mangler i næsten halvdelen af de gennemgåede afgørelser på erhvervsevnetabsområdet.

  "Jeg er glad for det gode resultat. Det viser, at vores målrettede indsats har haft den ønskede effekt." siger Merete Agergaard.

      • Læs Kammeradvokatens undersøgelse

      • Læs Arbejdsskadestyrelsens redegørelse

  Yderligere oplysninger kontakt: Presseansvarlig, Christian Frederik Mortensen: 20754835