Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Start "Se Sag"Kræver Nem-ID

"Se Sag" er Arbejdsskadestyrelsens tilbud om digital aktindsigt til de tilskadekomne og parterne i en sag.

Du kan:

 • Se hvilke arbejdsskadesager du har i Arbejdsskadestyrelsen

 • Se private erstatningssager

 • Se de udgående og indgående breve i dine sager

 • Anmode om at få adgang til andres sager og

 • Hvis du er tilskadekommen kan du give andre adgang til din sag 

 • Udsætte svarfristen i en stor del af de breve, som vi sender til dig

Du kan ikke:

 • Få adgang til "Se Sag" som arbejdsgiver

 • Ændre i oplysningerne i sagerne

 • Se hvornår en sag forventes afsluttet

 • Kontakte Arbejdsskadestyrelsen direkte angående en sag

 • Se sager,  der behandles af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) 

Denne side er senest ændret den 04. marts 2016