Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Som neutral myndighed træffer vi afgørelser i arbejdsskadesager.

Arbejdsskader
Det er os, der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade eller en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.
Vi træffer også afgørelse om, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade.

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader. Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger til dig, og som betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet hos os.
Vi ser ikke på, om din arbejdsgiver kan gøres ansvarlig for skaden.

Private erstatningssager
Arbejdsskadestyrelsen har også et center for private erstatningssager (P-kontoret), der behandler sager, hvor folk er kommet til skade i deres fritid. Det kan være sager lige fra trafikulykker til voldssager.

Både forsikringsselskaber og tilskadekomne kan her få en neutral udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger efter en personskade.
Udtalelsen kan blandt andet indeholde en vurdering af méngraden samt tab af erhvervsevne.

Udtalelserne fra P-kontoret er vejledende. Hvis parterne ikke er enige i Arbejdsskadestyrelsens udtalelse, kan næste skridt være at lade en domstol afgøre sagen..

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring behandler vi klager over a-kassernes afgørelser om optagelse og medlemskab, ret til arbejdsløshedsdagpenge for lønmodtagere og selvstændige, efterløn, feriedagpenge m.m. Vi vejleder også a-kasserne og borgere om reglerne.

Andre sager
Udover sager om arbejdsskader og private erstatningssager behandler Arbejdsskadestyrelsen også sager om:

Ekstra SU - Ekstra uddannelsesstøtte kan gives, hvis du som uddannelsessøgende har et fysisk eller psykisk handicap, der gør, at du ikke kan passe et erhvervsarbejde samtidig med din uddannelse

Erstatning til besættelsestidens ofre - Besættelsestidens ofre er først og fremmest danske statsborgere, der som følge af den tyske besættelse har pådraget sig en skade eller en sygdom,  som nedsætter erhvervsevnen.

Denne side er senest ændret den 24. marts 2015