Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sådan sender du en sikker e-mail til Arbejdsskadestyrelsen
Du kan sende e-post med digital signatur til Arbejdsskadestyrelsen via hovedpostkassen ask@ask.dk, men det kræver, at du selv har bestilt og installeret en digital signatur fra DanIds hjemmeside.

Hvis du vil være helt sikker på, at ingen uvedkommende læser din e-post på "vejen" til os kræver det desuden, at du sender e-posten i krypteret form. For at kunne sende krypteret til os skal du have Arbejdsskadestyrelsens certifikat tilføjet til dit mailprogram.

Sådan bestiller du din egen digitale signatur hos DanId
Du kan gratis bestille din digitale signatur på https://www.nemid.nu/dk-da/digital_signatur/.

Her kan du også læse mere om installation og om kravene til din pc.

Sådan får du Arbejdsskadestyrelsens certifikat tilføjet til dit mailprogram
Hvis du anvender Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express kan du hente Arbejdsskadestyrelsens certifikat direkte fra linket herunder. Du kan også søge efter certifikatet på offentlig certifikatdatabase og derefter importere det til dit mailprogram (søg efter ask@ask.dk).

Hent og installér Arbejdsskadestyrelsens certifikat direkte fra hjemmesiden på følgende måde: 

Klik på denne linje og vælg 'Åben', hvis du ønsker at hente certifikatet som en kontaktperson, som bruges til import i mailprogrammer fra Microsoft.

Der åbnes et såkaldt visitkort (i postprogrammet Outlook kaldes visitkortet for vCard).

Visitkortet indeholder udover Arbejdsskadestyrelsens stamoplysninger også vores certifikat (certifikatet kan ses under fanen "Beviser" i visitkortet).

Gem visitkortet i dit postprogram. Såfremt du anvender postprogrammet Outlook gøres dette ved at klikke på ”Gem og luk”, hvorefter visitkortet vil være tilføjet i din liste over kontaktpersoner.

Lidt mere om, hvordan den digitale signatur fungerer.
Du kan vælge enten at sende en e-post signeret, eller at sende den signeret og krypteret. 

  1. Signeret
    Hvis du vælger kun at sende e-posten signeret betyder det, at modtageren kan være sikker på, at den er sendt fra netop dig, og at den ikke er ændret undervejs, men da den ikke er krypteret kan den i princippet have været læst af uvedkommende på vejen fra dig til modtageren.

  2. Signeret og krypteret
    Hvis du derimod vælger at sende e-posten både signeret og krypteret betyder det selvsagt, at der også er sikkerhed for, at den ikke har været læst af uvedkommende.

For nærmere vejledning i, hvorledes du signerer og krypterer dine e-post-meddelelser med den digitale signatur henvises til DanIds supportside, hvor der er vejledning i anvendelse af certifikater i forskellige postprogrammer. 

Denne side er senest ændret den 01. juni 2015