Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

For arbejdsgivere

Virksomheder og organisationer (Arbejdsgivere) skal anmelde arbejdsskader gennem det elektroniske anmeldesystem EASY. 

Arbejdsgivere, som ikke har computer med adgang til internettet eller et CVR-nummer, kan anmode om dispensation fra den digitale anmeldelse. Anmodningen om dispensation udfyldes samtidig med anmeldelsen på: Blanket til anmeldelse af arbejdsulykker.

For læger og tandlæger

Læger og tandlæger skal i stedet for EASY bruge det nye anmeldesystem "Anmeldelse af Erhvervssygdomme", som er designet specifikt til at gøre det lettere at anmelde erhvervssygdomme elektronisk.

Særlige omstændigheder hvor borgere selv kan anmelde en arbejdsskade

Der kan opstå situationer hvor borgere selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det kan for eksempel være hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden eller, hvis arbejdsgiveren ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Blanketten udfyldes på computeren, printes ud og sendes til Arbejdsskadestyrelsen

Fagforbund som vil anmelde en arbejdsskade

Fagforbund, som vil anmelde en skade på vegne af et medlem, kan til gengæld med fordel bruge EASY og anmelde skaden digitalt. Det eneste det kræver, er, at fagforbundet er tilmeldt EASY.

Denne side er senest ændret den 07. december 2015

Adgang til EASY

Få adgang til EASY - Bestil pinkode

Adgang til Anmeldelse af erhvervssygdomme

For at anmelde i Anmeldelse af erhvervssygdomme skal du bruge en digital signatur for virksomheder. Den kan bestilles hos danID.
Bestil digital signatur

Anmeldelse af vaccinations-skader sket før 1.1.2004

Disse vaccinationsskader skal fortsat anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen på en papirblanket 

Bestil blanketten her:
- Bestilling af materiale


Er skaden sket ved vaccination 1.1.2004 eller senere skal skaden anmeldes til Patientforsikringen.

Skader sket under uddannelse og aktivering

Der gælder særlige regler for anmeldelse, hvis:
Du skal anmelde en skade, som er sket i forbindelse med uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller erhvervspraktik fra folkeskolen
Du skal anmelde en skade, som er sket i aktivering (arbejdsprøvning / jobtræning)

In English