Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.
For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.
Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade.
Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Her er de to overordnede.

  • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

  • Skaden skal være sket på grund af dit arbejde - eller de forhold som arbejdet foregår under.

Der kan være en række undtagelser til de to betingelser - for eksempel i forbindelse med redning af menneskelivvennetjenester og arbejde i udlandet

Det gør Arbejdsskadestyrelsen
Når Arbejdsskadestyrelsen modtager en anmeldelse af din skade, vurderer vi, om sagen skal behandles som en ulykke eller en erhvervssygdom.
Derefter begynder vi at indhente de nødvendige oplysninger.

Vi skal normalt bruge oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden.
Hvis der er tvivl om hændelsen eller påvirkningerne, kan vi høre vidner eller andre i sagen.

Afgørelsen og erstatning
Når vi har tilstrækkeligt med oplysninger, træffer vi som udgangspunkt en samlet afgørelse.
Det vil sige, at du i samme afgørelse får at vide, om skaden er anerkendt, og om du får erstatning.

Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

 

Denne side er senest ændret den 27. april 2015

Fakta om Arbejdsskadestyrelsen

  • Arbejdsskadestyrelsen behandler hvert år omkring 60.000 sager og træffer cirka 130.000 afgørelser.
    Det er fortrinsvis arbejds-skadesager, men også private erstatningssager og sager om erstatning til ofrene for 2. verdenskrig
  • 90 procent af alle nyanmeldte sager bliver afsluttet inden for 1 år
  • Vi modtager hver dag omkring 1.600 breve og sender selv godt 4.000 breve
  • Vi modtager 3,5 millioner akter hvert år. Alle akter scannes ind løbende, så vi kan bruge dem i vores elektroniske sagsbehandling