Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

1. Punkt på fortegnelsen
2. Krav til diagnosen
3. Krav til påvirkningen
4. Forudbestående og konkurrerende sygdomme
5. Behandling af sager udenfor fortegnelsen

1. Punkt på fortegnelsen
Følgende sygdom er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme (gruppe D, punkt 2 - bursitis i knæ, og gruppe J, punkt 1 - bursitis andre steder end knæ):

Sygdom

D.2. og J.1: Betændelseslignende forandringer i en slimsæk (bursitis)

Påvirkning
Vedvarende, udefra kommende tryk i dagevis eller i en længere periode

2. Krav til diagnosen
Der skal lægeligt være stillet diagnosen bursitis, det vil sige betændelseslignende forandringer i en slimsæk (ICD-10 M70.1 - M70.7).

Sygdommen kan opstå relativt akut, men kan udvikle sig til en kronisk tilstand.

Diagnosen stilles medicinsk på baggrund af en kombination af:

 • Den tilskadekomnes subjektive klager (symptomer)

 • En klinisk objektiv undersøgelse

 • Parakliniske undersøgelser (”blodprøver”, eventuelt suppleret med røntgen, MR-skanning, CT-skanning)

Symptomer

 • Rødme

 • Hævelse (øget væske i slimsækken)

 • Smerter

 • Varme

 • Eventuelt nedsat bevægelighed på grund af smerter

Objektive tegn

 • Hævelse af slimsækken

 • Fortykkelse af slimsækkens kapsel

 • Eventuelt smertebetinget nedsat bevægelighed i leddet

 • I den mere akutte fase kan der være varme, hævelse, rødme og smerter ved gennemføling af slimsækken

 • Hård hud over slimsækken

Inddeling
Normalt inddeles betændelseslignende forandringer i en slimsæk som følger:

Akut bursitis
Den kan være betinget af en infektion (eksempelvis med bakterier) eller en infektionslignende tilstand (uden bakterier), som følge af irritation (eksempelvis ved at knæskallen bliver trykket konstant mod gulvet, når man ligger på knæ).

Tilstanden er karakteriseret ved rødme, hævelse, smerter, varme og nedsat bevægelighed på grund af smerter.

Kronisk bursitis
Den kan være betinget af en tidligere infektion (eksempelvis med bakterier) eller en tidligere infektionslignende tilstand (uden bakterier), som følge af kronisk irritation (eksempelvis ved, at knæskallen bliver trykket konstant mod gulvet, når man ligger på knæ).

Tilstanden er karakteriseret ved fortykkelse af kapslen omkring slimsækken og øget væske i slimsækken. Ofte vil der være fortykket hud over slimsækken på grund af den vedvarende udefra kommende trykpåvirkning.

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk, forårsaget af infektionstilstande med eller uden bakterier, uden forudgående arbejde hvor der finder en vedvarende udefra kommende trykpåvirkning sted, er ikke omfattet af punktet.

3. Krav til påvirkningen
For at betændelseslignende forandringer i en slimsæk (bursitis) er omfattet af punktet gælder, at der skal have været tale om en påvirkning af en bursa i form af vedvarende, udefra kommende tryk i dagevis eller i en længere periode.

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk er relativt hyppigt forekommende i befolkningen uanset erhverv. I mange tilfælde er der dog ikke tale om en erhvervssygdom, men for eksempel følger efter infektionstilstande. Arbejdsmæssige belastninger ved for eksempel knæliggende arbejde, hvor der finder en vedvarende trykpåvirkning sted, medfører imidlertid en øget risiko for udvikling af sygdommen.

Belastningen skal være mekanisk og fysiologisk relevant for sygdommen. Dette betyder blandt andet, at det udførte arbejde skal have medført en relevant belastning af den pågældende bursa. Om arbejdet kan anses for relevant belastende, afhænger af en konkret vurdering af belastningerne, set i forhold til sygdomsudviklingen.

For at belastningen kan betegnes som relevant belastende for en slimsæk taler, at der er udført

 • Arbejde, der medfører vedvarende udefra kommende tryk, for eksempel mod knæskallen

 • Arbejde med relevant trykpåvirkning i dagevis eller i en længere periode

Det belastende arbejde skal være udført i mindst halvdelen af arbejdsdagen (3-4 timer).

Det er en forudsætning for anerkendelse, at der er en god tidsmæssig sammenhæng mellem sygdommen og det belastende arbejde.

Belastningen skal vurderes i forhold til personens størrelse og fysik, og der skal i øvrigt være god tidsmæssig sammenhæng mellem påvirkningen og sygdommens opståen.

Vi vil ved sagens behandling eventuelt indhente en arbejdsmedicinsk speciallægeerklæring. Speciallægen vil blandt andet blive bedt om at beskrive og vurdere de konkrete arbejdsforhold og de konkrete belastninger af den pågældende slimsæk. Speciallægen skal tillige foretage en individuel vurdering af belastningsforholdenes betydning for udvikling af sygdommen hos netop den undersøgte person. Speciallægen skal herunder give en beskrivelse af sygdomsdebut og sygdomsforløb og oplyse om eventuelle tidligere eller samtidige sygdomme eller symptomer og deres eventuelle betydning for de aktuelle gener.

4. Eksempler på forudbestående og konkurrerende sygdomme/forhold

 • Systemiske sygdomme

 • Infektion med bakterier i slimsækken eller leddet

 • Sekundær hævelse af slimsæk i forbindelse med infektionssygdomme

5. Behandling af sager udenfor fortegnelsen
Det er kun betændelseslignende forandringer i en slimsæk (bursitis), der er omfattet af disse punkter på fortegnelsen. Der skal desuden have været tale om påvirkninger, som opfylder kravene til anerkendelse.

Andre sygdomme eller påvirkninger uden for fortegnelsen vil i særlige tilfælde kunne anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervssygdomsudvalgets praksis ved vurdering af sager uden for fortegnelsen vil løbende blive meldt ud på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

 


Denne side er senest ændret den 22. januar 2015