Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Voldsomme begivenheder eller forløb kan medføre varige psykiske følger. 

A. Hvis du har været udsat for voldsomme psykiske påvirkninger under dit arbejde, vil dine eventuelle varige psykiske følger derfor kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Anerkendelse efter erhvervssygdomsfortegnelsen

Krav til diagnosen
For at du kan få anerkendt psykiske følger som arbejdsskade, skal du have diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (også kendt som posttraumatic stress disorder eller PTSD).

For at denne diagnose kan stilles, skal du have følgende psykiske symptomer:

B.1. Tilbagevendende genoplevelse af traumerne i "flashbacks", påtrængende erindringer eller mareridt

B.2. Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumerne

C. Undgåelse af alt, der minder om traumerne

D.1. Delvis, eventuelt fuld amnesi (fortrængning) af de traumatiske oplevelser

D.2. Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab, herunder mindst to af følgende symptomer:

  • Ind- eller gennemsovningsbesvær

  • Irritabilitet eller vredesudbrud

  •  Koncentrationsbesvær

  • Hypervigilitet (usædvanlig vagtsomhed)

  • Tilbøjelighed til at fare sammen

Vi vil eventuelt sende dig til en psykiatrisk speciallæge som kan vurdere, om du har en posttraumatisk belastningsreaktion. Vi vil sammen med vores lægekonsulenter vurdere, om diagnosen er rigtigt stillet, og om sygdommen er omfattet af fortegnelsen.

Krav til påvirkningen
Du skal have været udsat for traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed, af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur. 

E. Du skal derudover have fået symptomer på sygdommen indenfor 6 måneder, efter at du har været udsat for den psykiske påvirkning.

Hos nogle personer debuterer sygdommen dog først fuldt ud efter de 6 måneder. 

Forsinket posttraumatisk belastningsreaktion er omfattet af punktet på fortegnelsen, når du indenfor de første 6 måneder har haft nogle symptomer nævnt under B, C og/eller D, og diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion kan stilles indenfor få år efter belastningens ophør.

Eksempel 1
En mand var ansat i Dansk Flygtningehjælp og var i knapt et halvt år lagerbestyrer i Kosovo, hvor han var udsat for vold og mordtrusler. Han fik kort tid efter symptomer på en posttraumatisk belastningsreaktion. Sagen anerkendes, da lagerbestyreren har været udsat for trusler om vold og mordtrusler og havde grund til at tage truslerne alvorligt.

Eksempel 2
En mand havde gennem mange år arbejdet som fængselsfunktionær. Blandt andet i en arrest, hvor arbejdet var meget stressende, og hvor der forekom trusler, voldsepisoder og lignende. Efterfølgende var han ansat i et fængsel, hvor han var udsat for vold, håndgranatangreb og skud med automatvåben. Han den derudover første på stedet, da en indsat forsøgte at begå selvmord. Han fik stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion hos en speciallæge. Sagen anerkendes, da fængselsfunktionæren har været udsat for trusler om vold og vold samt exceptionelt svære psykiske påvirkninger i øvrigt.

Anerkendelse uden for erhvervssygdomsfortegnelsen

Hvis din psykiske sygdom eller påvirkningen ikke er omfattet af fortegnelsen, kan sygdommen måske anerkendes som følge af arbejdets særlige art efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Hvis vi mener, at dit arbejde ikke har været tilstrækkeligt belastende for udvikling af en psykisk sygdom, vil vi afvise sagen uden forelæggelse for udvalget.

Denne side er senest ændret den 10. december 2014