Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsens centre og sekretariater
Overordnet er Arbejdsskadestyrelsen organiseret i 5 sagsbehandlende centre, som varetager de kerneydelser, som styrelsen er ansvarlig for. Styrelsens kerneopgaver består af sagsbehandling efter lov om arbejdsskadesikring, lov om erstatningsansvar og lov om klager om arbejdsløshedsforsikring.

Ud over de sagsbehandlende centre har styrelsen række tværgående enheder, som dels understøtter de sagsbehandlende centre med at løse styrelsens kerneopgaver, dels sikrer, at direktionen og den øvrige ledelse har den relevante ledelsesinformation og det rette beslutningsgrundlag.

Her kan du læse om Arbejdsskadestyrelsens centre og enheder:

Center for Arbejdsulykker
Center for Erhvervssygdomme
Center for Private Erstatningssager 
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
Center for Arbejdsskade i Grønland
Sagsoprettelse
Ledelsessekretariatet
Politik, Jura og Analyse
Økonomi
Digitalisering
Drift- og Processtyring

 

Denne side er senest ændret den 18. december 2014