Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har modtaget en videnskabelig udredning om sygdommen PTSD, som giver os ny viden om PTSD. Det nye lægefaglige grundlag, som udredningen har tilvejebragt, vil nu medføre ændringer i Arbejdsskadestyrelsens praksis. Det vurderede et flertal i Erhvervssygdomsudvalget på et principielt møde i juni 2013.

Arbejdsskadestyrelsen har modtaget en videnskabelig udredning om sygdommen PTSD, som giver os ny viden om PTSD. Det nye lægefaglige grundlag, som udredningen har tilvejebragt, vil nu medføre ændringer i Arbejdsskadestyrelsens praksis. Det vurderede et flertal i Erhvervssygdomsudvalget på et principielt møde i juni 2013. 

Professor og forskningsleder Jens Peter Bonde og reservelæge Nicolai Utzon-Frank – begge fra Arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg – har præsenteret deres udredningsrapport med konklusioner om PTSD og depression for Erhvervssygdomsudvalget.

Læs pressemeddelelse fra Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 

Genoptagelse

Arbejdsskadestyrelsen vil nu skrive ud til veteraner, der tidligere har fået afvist deres sager om PTSD og anden psykisk sygdom om, at deres sag bliver genoptaget 

”Sagerne vedr. veteraner har vi kunnet finde frem, og vi skriver nu til de pågældende. Og hvis andre tidligere har fået afvist deres sag om psykisk sygdom efter en exceptionel traumatisk begivenhed, vil jeg opfordre til, at de kontakter Arbejdsskadestyrelsen for at få genoptaget deres sag. Det gælder også, selv om det er mange år siden, at vi behandlede sagen”, siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne-Marie Rasmussen.

Hvis man ønsker sin sag genoptaget, kan man f.eks. anmode om genoptagelse ved at gå ind på sin sag i den elektroniske aktindsigt, Se Sag. Det gør man via styrelsens hjemmeside, www.ask.dk/sesag. Det eneste, det kræver, er, at man har NemId.

Læs udredningens faktaark

Læs udredningsrapporten her: ”A scientific review adressing delayed-onset posttraumatic stress disorder and posttraumatic depression”. Rapporten er på engelsk, men har et dansk resumé.


Denne side er senest ændret den 21. juni 2013