Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forsvarsministeren og Beskæftigelsesministeren har givet tilsagn om, at der etableres en ordning for veteraner, hvor der ikke stilles krav om, at dokumentation for symptomdebut vedrørende PTSD i arbejdsskadesager skal ske i form af lægebesøg inden for, som udgangspunkt, 6 måneder. Ordningen omfatter også tidligere afgjorte sager.

Det betyder, at en lægeerklæring udstedt flere år efter hjemkomsten, hvor lægen beskriver, at sygdommen er brudt ud inden for 6 måneder efter hjemkomsten, i modsætning til i dag vil være tilstrækkelig dokumentation i forhold til udsendte veteraner.

Beskæftigelsesministeren har bestilt en udredning om PTSD-området, som kan få betydning for forståelsen af 6 måneders diagnosekriteriet. Udredningen vil foreligge i begyndelsen af juni 2013.

Alle sager, hvor der er anmeldt PTSD hos en veteran, og som er afgjort med afvisning, vil blive genoptaget i juni 2013.

Veteraner, som ikke får brev fra Arbejdsskadestyrelsen i juni 2013, men som ønsker deres tidligere afviste arbejdsskadesag vurderet igen, har mulighed for selv at rette henvendelse til styrelsen og bede om at få deres sag genoptaget.

Arbejdsskadestyrelsen har et antal verserende sager, hvor der er anmeldt PTSD hos en veteran, men hvor det ikke er muligt at træffe afgørelse om anerkendelse efter gældende praksis. Arbejdsskadestyrelsen har besluttet ikke at træffe afgørelse om afvisning i disse sager, men i stedet afvente resultatet af udredningen.

Arbejdsskadestyrelsen vil - i det omfang sagerne ikke kan anerkendes på baggrund af PTSD-udredningen - afvente vedtagelsen af nye regler i Folketinget, før der træffes endelig afgørelse i sager vedrørende dokumentation af 6 måneders kriteriet. Det sker ud fra et hensyn til, at tilskadekomne ikke skal modtage flere afgørelser i forløbet.

Denne side er senest ændret den 24. april 2013