Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har afleveret en redegørelse til beskæftigelsesministeren vedrørende de seneste ugers kritik af styrelsens administration af arbejdsskadeområdet.

Arbejdsskadestyrelsen har afleveret en redegørelse til beskæftigelsesministeren vedrørende de seneste ugers kritik af styrelsens administration af arbejdsskadeområdet. Styrelsens direktør Anne-Marie Rasmussen tilbageviser den generelle kritik, men beder nu Kammeradvokaten foretage en gennemgang af de sagsområder, hvor der er rejst konkret kritik. Samtidig inviterer styrelsen interessenter og samarbejdspartnere til dialog om de konkrete kritikpunkter.


”Det er helt afgørende for mig, at der er troværdighed omkring Arbejdsskadestyrelsens arbejde, og vi tager derfor kritikken alvorligt. Det centrale er, at borgerne, der får en arbejdsskade skal kunne stole på, at de får en rigtig sagsbehandling, så hurtigt det kan lade sig gøre,” siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen, Anne-Marie Rasmussen.

Blandt de vigtigste konklusioner i redegørelsen er:

  • Der er ikke noget, der tyder på, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling er af lavere kvalitet nu end tidligere. En indikator er antallet af ankede sager, der har ligget stabilt i 2010-2012 på 14,5 pct. mens den i 2013 (januar-september) er faldet til 13,7 pct. Af de cirka 100.000 afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen træffer om året, er Ankestyrelsen uenige i knap 3 pct.

  • Arbejdsskadestyrelsen har ikke nedprioriteret komplicerede sager med lang sagsbehandlingstid. Styrelsen har tværtimod de senere år haft opmærksomhed på at nedbringe antallet af de komplicerede sager. I 2007 lå antallet af sager med en sagsbehandlingstid på over 2 år på 2.600. I dag er antallet nedbragt med over 90 pct. til ca. 230.

  • For at sikre, at borgerne får behandlet deres sager så hurtigt som muligt, har Arbejdsskadestyrelsen etableret en form for ”kvikskranke” til sager, der kan afsluttes med det samme. Dermed bliver det også muligt at fokusere på de komplicerede sager. Det princip kendes fra de fleste andre myndigheder, der foretager sagsbehandling.

  • Arbejdsskadestyrelsen har ikke haft en tilstrækkelig økonomistyring. Man ansatte først flere personer og derefter skete der afskedigelser. Det kan være medvirkende til, at styrelsen har oplevet et fald i medarbejdstilfredshed. Dette vil ledelsen følge op på og styrelsen vil også fremover styrke økonomistyringen betydeligt. Antallet af sygemeldte ligger dog fortsat under gennemsnittet i staten.

Der er rejst kritik af styrelsens administration på nogle konkrete sagsområder. Direktøren beder derfor nu Kammeradvokaten om at gennemføre en undersøgelse, der skal sammenholde den rejste kritik med den faktiske sagsbehandling i styrelsen. 

”Det er vigtigt, at der er tillid til vores arbejde og derfor beder jeg nu Kammeradvokaten foretage et kvalitetstjek af de sagsområder, hvor der er rejst kritik i pressen,” siger Anne-Marie Rasmussen. 

Dialog med interessenter 
Direktøren vil samtidig gå i dialog med de interessenter, der i pressen har kritiseret Arbejdsskadestyrelsens praksis på konkrete sagsområder.

”Jeg vil hurtigst muligt invitere dem, der har kritiseret Arbejdsskadestyrelsens praksis til et temamøde, så vi sammen kan drøfte kritikken nøjere og styrke det fremtidige samarbejde,” siger Anne-Marie Rasmussen. 

Der har også været rejst kritik af styrelsens forsinkede sagsbehandlingssystem ”PROASK”. Her har Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsskadestyrelsen i samarbejde med bl.a. Finansministeriet iværksat et arbejde med nye analyser af sagsbehandlingssystemet. Det skal sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag, før der tages stilling til spørgsmålet om videreudvikling af PROASK eller anskaffelse af et helt nyt sagsbehandlingssystem. Borgernes sagsbehandling er forsat sikret med det nuværende sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Arbejdsskadestyrelsens pressetelefon: 72 20 62 41

 

 

 

Denne side er senest ændret den 07. november 2013