Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ankestyrelsen har netop udsendt principafgørelse 92-13 om lungekræft og fradrag for tobaksforbrug. Principafgørelsen medfører en ændring af Arbejdsskadestyrelsens praksis vedrørende KOL/kronisk bronkitis.

Ankestyrelsen har netop udsendt principafgørelse 92-13 om lungekræft og fradrag for tobaksforbrug. Denne principafgørelse medfører en ændring af Arbejdsskadestyrelsens praksis vedrørende anerkendelse af KOL/kronisk bronkitis, når der også har været et massivt konkurrerende tobaksforbrug. Disse sager blev tidligere afvist.


En tilskadekomne, som har en sygdom, der står på fortegnelsen, og som samtidig har været udsat for en relevant og tilstrækkelig arbejdsmæssig belastning/påvirkning, vil fremover få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen vil eventuelt kunne foretages et fratræk i erstatningsudmålingen for følger af andre samtidige, konkurrerende sygdomme. 


Principafgørelsen gælder som udgangspunkt for hele erhvervssygdomsområdet. Arbejdsskadestyrelsen anvender allerede den praksis, som er beskrevet i principafgørelsen ved andre sygdomme end lungesygdommene. Derfor giver principafgørelsen ikke anledning til at ændre praksis i øvrigt.


Hvis du ønsker din sag om en lungesygdom genoptaget på baggrund af principafgørelsen, kan du f.eks. anmode om genoptagelse ved at gå ind på din sag i den elektroniske sagsoversigt, Se Sag. Du finder Se Sag på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk/sesagDenne side er senest ændret den 04. juli 2013