Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Generelle bemærkninger

Denne statistik indeholder tabeller, der beskriver udviklingen fra 1998 til 2002 i oprettede og anerkendte erhvervssygdomme. Desuden beskrives erhvervssygdomssager, hvori der er tilkendt godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne.

Ønskes yderligere oplysninger om arbejdsskadeområdet som helhed eller Arbejdsskadestyrelsen som virksomhed henvises til vores hjemmeside www.ask.dk. Her findes Arbejdsskadestatistik 2002, Fællesstatistikken med Arbejdstilsynet samt vores Årsrapport.

De 4 tabeller

Tabel 1 viser antallet af erhvervssygdomme oprettet i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem i perioden 1998-2002. Erhvervssygdomme er opgjort efter anmeldediagnosen og året for oprettelsen. Til anmeldediagnosen skal bemærkes, at den bliver fastsat direkte ud fra anmeldelsen, hvorimod slutdiagnosen fastsættes, efter der er indhentet lægelige oplysninger i sagen. Opgørelsen på slutdiagnoser er derfor mere detaljeret end opgørelsen på anmeldediagnosen.

Tabel 2 indeholder samme materiale som tabel 1. Erhvervssygdommene er her opgjort efter hvilken afgørelse der er truffet i sagen. Generelt skal bemærkes, at der i den nuværende lovgivning er en frist på 9 måneder til anerkendelse eller afvisning af erhvervssygdomme på fortegnelsen. Der er således et stort antal af sager oprettet i 2002, der fortsat er under behandling.

Tabel 3 viser antallet af erhvervssygdomme anerkendt i perioden 1998-2002 fordelt efter sagens slutdiagnose. Tabellen adskiller sig fra de to første tabeller ved, for det første at fokusere på slutdiagnosen og for det andet at være opgjort på år for anerkendelse og ikke år for oprettelse. En anerkendt sag kan have flere forskellige udfald: være henlagt, være under behandling, være anerkendt uden hverken erstatning eller godtgørelse eller endelig være anerkendt med erstatning eller godtgørelse.

Tabel 4 viser antallet af sager om erhvervssygdomme med tilkendt godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne. Sagerne er opgjort efter den slutdiagnose, de er anerkendt med. Samtidig er de opgjort efter året for tilkendelse af erstatning eller godtgørelse. En sag kan således være oprettet i 1999 (tabel 1 og 2) anerkendt i 2000 (tabel 3) og tilkendt godtgørelse eller erstatning i 2001 (tabel 4).

Kommentarer til statistikken

Anmeldelser af erhvervssygdomme har gennem længere tid ændret sig markant. Som det fremgår af Tabel 1 i det detaljerede tabelafsnit er trenden, at især antallet af "hørelidelser" er faldet, mens også antallet af "lungelidelser" og "opløsningsmiddelforgiftning" er reduceret gennem de seneste år. For de fleste øvrige typer af sygdomme er antallet af anmeldte sager nogenlunde stagnerende i gennem de sidste 4 år. En overordnet oversigt over udviklingen i anmeldte erhvervssygdomme fremgår af tabellen neden for.Denne side er senest ændret den 08. februar 2006