Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her finder du blanketter, som du skal bruge, hvis du har en arbejdsskadesag. Vær opmærksom på, at blanketterne ikke kan bruges, hvis du har en privat erstatningssag.

Klage over afgørelse Format
Klageskabelon
- Sådan udfylder du klageskabelonen
pdf

 

Genoptagelse Format
Blanket til genoptagelse af arbejdsskadesager
- Sådan udfylder du genoptagelsesblanketten.
pdf
Blanket til genoptagelse på baggrund af højesteretsdommen af 16. august 2010
- Dommen ændrede praksis for deltidsansatte, som har fået en afgørelse om tab af erhvervsevne i en anerkendt arbejdsskadesag.
pdf
Blanket til anmodning om genoptagelse efter Højesterets dom af 22. april 2009
- Dommen ændrede praksis omkring genoptagelse af erstatnings-spørgsmålet inden for 5 år i arbejdsskadesager.
pdf

 

Anmeldeblanketter Format
Anmeldelse af arbejdsulykker
- Blanket til borgere som vil anmelde en arbejdsulykke

OBS. Arbejdsgivere skal fra 1. juli 2010
anmelde arbejdsulykker digitalt.
pdf
Anmeldelse af erhvervssygdomme
- Blanket til borgere som vil anmelde
 erhvervssygdomme
OBS. Læger og tandlæger skal fra 1. juli 2010 anmelde erhvervssygdomme digitalt.
pdf
Anmeldelse af arbejdsulykke til søs
- Anmeldelse af arbejdsulykke m.v. til Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet / Arbejdsskadestyrelsen

(Blanketten ligger på Søfartsstyrelsens hjemmeside)
Word-doc
Anmeldelse af skade sket i tilbud om vejledning og opkvalificering   pdf
Anmeldelse af skade sket i tilbud om virksomhedspraktik  pdf

Fuldmagt Format
Blanket til fuldmagt i en arbejdsskadesag
- Arbejdsskadestyrelsens standardfuldmagt
pdf
Blanket til fuldmagt til brug i behandling af sager efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre  pdf
Blanket til fuldmagt til brug i behandling af sager efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Engelsk pdf 
Diverse Format
Behandlingsudgiftsskema
(udfyldes kun af forsikringsselskab)
doc pdf
Anmodning om opgørelse af erstatning i arbejdsskadesag pdf

Denne side er senest ændret den 24. marts 2014

Om pdf-filer

En del af blanketterne er lavet som pdf-filer. For at åbne dem skal du bruge programmet Adobe Reader. Programmet er gratis, og du kan hente det via følgende link.