Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her på siden finder du Arbejdsskadestyrelsens vejledninger.

Vejledninger om:

  • Ulykker
  • Erhvervssygdomme
  • Tab af erhvervsevne
  • Behandlingsudgifter, beløb og ydelser
  • Diverse
  • Internationale regler
  • Private erstatningssager

Vejledninger om ulykker

Titel Format
Vejledning om anerkendelse af ulykker html|pdf

Vejledninger om erhvervssygdomme

Titel Format
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005, 9. udgave. pdf
Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven anmeldt før 2005 html|pdf 
Vejledning om arbejdsbetingede armlidelser anmeldt før 2005 html|pdf 
Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser html|pdf 
Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 html|pdf
Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer html|pdf 
Vejledning om arbejdsbetingede lænderygsygdomme anmeldt før 2005 html|pdf 
Vejledning om arbejdsbetingede tandskader html|pdf
Vejledning om opløsningsmiddelforgiftning html|pdf 

Vejledninger om tab af erhvervsevne

Titel Format Kort om 
Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne html|pdf  
Vejledning om fastsættelse af årsløn |pdf   pdf
Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller html|pdf   
Vejledning om fradrag i erstatning for tab af erhvervsevne når skadelidte er tjenestemand eller lignende html|pdf   
Vejledning om at fastsætte årsløn (Teknisk vejledning for 2014) html  

Vejledninger om behandlingsudgifter, beløb og ydelser

Titel Format
Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring
- Supplerende skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter
pdf

pdf
Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2014 html

Diverse

Titel Format Kort om 
Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel html  
Vejledning om anerkendelse af skader ved håndsrækninger pdf  pdf
Vejledning om erstatning ved dødsfald html|pdf   pdf
Vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring html|pdf  pdf
Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager (3. udgave december 2009) pdf  
Vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. pdf  

OBS: Indholdet under 'vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. er under opdatering og er derfor ikke fuldt opdateret.

Vejledninger om internationale regler

Titel Format
Vejledning om EF-regler om social sikring html
Vejledning af august 2010 om EU-regler om social sikring
Del VII - om Arbejdsskade mv.
html 

Vejledninger om private erstatningssager

Titel Format
Vejledning i behandling af private forsikringssager html|pdf 
Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven html|pdf 
Vejledning om vurdering af erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende efter erstatningsansvarsloven html|pdf

Denne side er senest ændret den 16. september 2014