Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (G-dage)

En lønmodtager kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse de første 3 dage efter, at pågældende er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet.

Arbejdsgiveren skal i stedet betale en dagpengegodtgørelse (G-dage) de første 3 dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvis ledig.

I 2015 og 2016 skal en arbejdsgiver dog kun betale dagpengegodtgørelse (G-dage) for de første 2 dage, hvis ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder.

Lønmodtageren har kun ret til G-dage, hvis pågældende er medlem af en a-kasse. 

Lønmodtageren skal også have haft et antal faktiske arbejdstimer, der sammenlagt svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver. Arbejdet skal ligge inden for de sidste 4 uger (28 dage) før arbejdsophøret. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis lønmodtageren

* bliver afskediget,
* bliver hjemsendt,
* ophører med en opgave- eller tidsbestemt ansættelse og lignende,
* sættes på arbejdsfordeling eller
* får nedsat sin arbejdstid.

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis lønmodtageren selv siger op. 

Hvor meget skal arbejdsgiveren betale?

En hel G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis lønmodtageren har ret til G-dage for en halv dag, er beløbet halvdelen af den maksimale dagpengesats. Satserne i 2016 er 836  kr. for en hel G-dag og 418 kr. for en halv G-dag. Betaling for en G-dag beskattes som A-indkomst. Der bliver ikke beregnet feriegodtgørelse, trukket arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af betalingen for en G-dag.

Du kan se pjecen "G-dage - Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren" ved at trykke på dette link: G-dage.

Lønmodtagere kan kontakte deres a-kasse
En lønmodtager, som er i tvivl om sin ret til G-dage, eller som ikke har fået G-dagene fra arbejdsgiver, kan kontakte sin a-kasse for at få vejledning eller hjælp.

 

 

Denne side er senest ændret den 29. april 2016